fredag 7 december 2012

PVC-golv på nya förskolan – del fem

Nu har jag fått svar från Stadsdelsförvaltningen. Ett svar helt utan svar. Han la ungefär bara upp samma information som jag själv mejlade till dem för två veckor sedan. Han hade dock varit i kontakt med både JM och SISAB då de är störst på att bygga förskolor. Här är ett par utkast från SISABs kommentarer:

"SISAB:s projekteringsanvisningar föreskriver sedan flera år tillbaka plastmattor i både skolor och förskolor, i vissa rum även klinker. Andra golvmaterial - linoleummattor, gummimattor, trä – har valts bort då de inte uppnår bolagets krav på att tåla slitage, vattenlek och felaktig lokalvård med mera."

"SISAB är medvetna om att PVC ska undvikas enligt Stockholms miljöprogram om fullvärdiga alternativ finns. SISAB avser därför fortsätta följa utvecklingen vad gäller alternativa golvmaterial mycket noga och sträva mot att övergå helt till PVC-fria eller åtminstone ftalatfria mattor. Det är dock viktigt att nya varor väljs med eftertanke och att utvärdering sker så att inte nya problem uppstår."

"Andra leverantörers mattor (t ex Forbos) innehåller ftalater som ännu inte är klassade som farliga, pga av att vetenskaplig information saknas, och är därför accepterade och i några fall t o m rekommenderade i Byggvarubedömningen"

Ftalaten DINP är alltså förbjuden i småbarnsleksaker, men tillåten i BASTA-registrerade golv och till och med rekommenderas enligt Byggvarubedömningen. Vem tar ansvar?
Jag undrar också på vilket sätt trägolv och linoleumgolv inte tål slitage? Av egen erfarenhet verkar de ju hålla precis hur länge som helst. Men det kanske snarare är för dyrt?

Jag skickade tillbaka ett mejl till Stadsdelsförvaltningen med mina obesvarade frågor, det är ju de som är ansvariga och gör beställningen av materialen: 

1. Varför har ni gått emot Miljöförvaltningens rekommendationer? Kände ni till dem eller har ni ignorerat dem?
2. Vem hos er är ansvarig för beställningen?
3. Ni har lagt linoleum i vilorummet och i alla personalutrymme på den här förskolan, varför då?

Vi får väl se om jag får svar i år. Morr! /Katarina


  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar