fredag 2 maj 2014

Möte med miljöministern.

Ulrika Dahl (Naturskyddsföreningen, moderator), Åke Bergman (professor miljökemi), Lena Ek (miljöminister C), Katarina Johansson (författare), Anne-Sofie Andersson (Chemsec), Henrik Lampa (H&M)


Hej och hallå!
I måndags deltog jag på ett seminarium på temat giftfri vardag som Centerpartiet arrangerade. I en panel bestående av representanter från forskarvärlden, klädbranschen och NGOs fick jag äran att representera konsumenten. Miljöminister Lena Ek ville höra vad vi tycker ska stå högst på Centerpartiets kemikalieagenda. Vi hade fått i uppdrag att presentera tre policyförslag var och Ek antecknade flitigt.

Förslagen som jag presenterade var:


1
I streckkoden ska all information om vad en vara innehåller finnas.
Helst vill jag att det ska vara superenkelt för konsumenten: Inga hälso- och miljöfarliga ämnen ska vara tillåtna i de varor som finns på marknaden. Men i väntan på den utopin vill jag att det ska vara enkelt att få reda på vad en vara innehåller. Som det är nu är det relativt lätt att få veta vad en vara INTE innehåller, om man är en frågvis konsument. 

2
Bort med dubbelmoralen i lagstiftningen när det gäller barn.
Det finns relativt bra regler kring leksaker men de gäller inte allt annat som finns runt barn (barnvagnar, skor, madrasser) och som kanske också används som leksaker (fjärrkontroller, mobiltelefoner). För att skydda barnen mot farliga ämnen ska de farliga ämnena förbjudas i alla varor i barns vardag, inte bara i några. Ett annat exempel är förbudet mot BPA i nappflaskor när barnen ändå får i sig det via exempelvis konservburkar.

3
Hårdare tag mot industrin och snabbare förbudsprocesser. 
De som skitar ner måste vara med och betala för att sanera luft, mat, och vatten så att vi når miljömålen om giftfri miljö. Lagstiftningen kring kemikalier går för sakta och industrin hittar snabbt på nya varianter av ett ämne. Jobba för ett förbud av grupper av kemikalier med liknande egenskaper. Döm och hantera alla ämnen i gruppen efter den som är värst fram tills motsatsen är bevisad. 


Det var roligt att få göra sin röst hörd på ett så väldigt konkret sett. Det var ett givande möte och intressant att höra förslagen från de andra deltagarna. För det mesta var vi väldigt överens om vad som bör göras och vad som är de stora bristerna i kemikalielagstiftningen. 


Ha det fint! /Katarina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar